Praktyki Pielęgniarskie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Z dniem 3 lipca 2020 r. w WSPL SP ZOZ w Koszalinie praktyki zakończyły studentki pierwszego roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku Pielęgniarstwo. Studentki Panie Julia oraz Pani Agnieszka otrzymały podziękowania od Dyrektora WSPL SP ZOZ w Koszalinie za wzorową postawę, opiekę nad pacjentami, chęć zdobywania i pogłębiania wiedzy w czasie odbywania praktyki zawodowej.

Dyrektor wyraził nadzieję, że po zakończeniu studiów Panie zasilą szeregi naszych pracowników.


Opublikowano: 07 lipca 2020 07:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 293

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.