ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH I POZ Z UWAGI NA AKTUALNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ

Szanowni Pacjenci

W związku z utrzymującym się stanem epidemii w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji,
przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19
oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia,
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
do odwołania wprowadza nowe zasady funkcjonowania:

Pacjenci proszeni są o nie zgłaszanie się osobiste do Przychodni lecz o wcześniejszy kontakt telefoniczny. 

W przypadku ustalonej wizyty z pracownikiem medycznym przychodni, pacjent proszony jest o zgłoszenie się 10 min przed wyznaczoną godziną wizyty (w celu wypełnienia ankiety, pomiaru temperatury oraz dezynfekcji rąk) oraz obowiązkowego posiadania maseczki ochronnej. Na terenie całej Przychodni obowiązuje nakaz poruszania się w maseczkach ochronnych oraz zachowanie odstępu minimum 1,5 m od pozostałych osób. 

Wejście i wyjście z Przychodni odbywa się drzwiami od ulicy Zwycięstwa. Pacjenci mogą poruszać się między piętrami wyłącznie udostępnioną do tego celu dużą windą – zakaz korzystania z klatek schodowych.

Za nieprzestrzeganie przez pacjentów zasad epidemiologiczno-sanitarnych przychodnia nie ponosi odpowiedzialności.

Pacjent przyjmowany jest w gabinecie wyłącznie po telefonicznej rejestracji 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

1. Przyjęcia osobiste w gabinecie lekarza POZ – tylko po uprzedniej teleporadzie o wizycie decyduje lekarz w przypadkach uzasadnionych medycznie

2. Porady lekarskie udzielane tylko są w formie teleporad od poniedziałku do piątku w godz.  8.00-18.00.

Rejestracja    tel.  94-306-70-60
Lekarz POZ  tel. 515-395-624    lub  507-760-059   lub  507-760-037
e-mail: lekarz@wspl.koszalin.pl

e-Recepta

W przypadku kontynuacji leczenia przewlekłego pacjenci posiadający aktualne deklaracje do lekarzy POZ zapotrzebowania na leki mogą w formie papierowej dostarczyć do skrzynki znajdującej się przed głównym wejściem do Przychodni lub w formie elektronicznej po przesłaniu zapotrzebowania na leki na adres e-mail: e-recepta@wspl.koszalin.pl

Dane niezbędne do realizacji recepty (koniecznych 5 informacji):
1) imię i nazwisko lekarza prowadzącego;
2) imię i nazwisko pacjenta;
3) PESEL;
4) numer telefonu kontaktowego;
5) dokładna nazwa leku.
Kod recepty zostanie odesłany w wiadomości zwrotnej.

Do realizacji recepty w aptece potrzebny jest tylko PESEL oraz przesłany KOD.

 

Pielęgniarki POZ

Świadczenia udzielane są w formie teleporad, w przypadkach uzasadnionych medycznie w gabinecie lub w domu pacjenta (zawsze po wcześniejszym kontakcie z pielęgniarką )

Rejestracja 94-306-70-60 lub 261 457 269

 

Położna POZ

Świadczenia udzielane są w formie teleporad, w przypadkach uzasadnionych medycznie w gabinecie lub w domu pacjenta (tylko po wcześniejszym kontakcie z położną)

Rejestracja 94-306-70-60 lub 261 456 530

 

Poradnia dzieci zdrowych

Wznowiono szczepienia ochronne dla dzieci oraz badania bilansowe. Personel medyczny indywidualnie będzie kontaktował się telefonicznie lub sms-owo z rodzicami dziecka celem ustalenia terminu wykonania świadczenia.

Rejestracja 94-306-70-60
Punkt szczepień 261 456 530

 

Gabinet zabiegowy

Świadczenia  wykonywane będą tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pielęgniarką

Rejestracja 94-306-70-60

 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Wznowione zostały przyjęcia w poradniach specjalistycznych. Przyjęcia realizowane są zgodne z ustalonym terminem z pracownikiem rejestracji. Obowiązuje rejestracja telefoniczna.

Rejestracja 94-306-70-60

 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

Wznowione zostały przyjęcia w poradni stomatologicznej. Przyjęcia realizowane są zgodne z ustalonym terminem z pracownikiem rejestracji. Obowiązuje rejestracja telefoniczna.

Rejestracja 94-306-70-60

 

REHABILITACJA LECZNICZA

Wznowiono udzielanie planowych świadczeń rehabilitacyjnych. Personel medyczny indywidualnie będzie kontaktował się telefonicznie z zaplanowanymi wcześniej pacjentami, celem ustalenia terminu wykonania świadczenia medycznego.

Rejestracja 94-306-70-60 lub 261 456 955

 

Wszystkich pacjentów korzystających ze świadczeń WSPL SPZOZ
prosimy o zrozumienie i zastosowanie się do obowiązujących
zasad funkcjonowania poszczególnych poradni.
Wszelkie zmiany będą przekazywane Państwu na bieżąco.

Opublikowano: 22 lipca 2020 13:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 829

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.